CEE TRADING

Central East Europe - Trading w skrócie CEE-Trading jest  firmą specjalizującą się w doradztwie w zakresie  handlu na rynkach takich krajów jak m.in.: Rosja, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan.

Oferta CEE-Trading jest skierowana do europejskich przedsiębiorstw, które planują intensywnie rozwijać swoją działalność eksportową w krajach Europy Wschodniej. Europejskie firmy często podejmują działania eksportowe, które okazują się nieefektywne. W ramach usługi doradztwa eksportowego, eksperci CEE-Trading podejmują szereg działań, które przyczyniają się do unikania błędów i wskazania właściwej strategii eksportu, w tym między innymi:

 

 • audyt dotychczasowych działań eksportowych,
 • analizę rynku i konkurencji,
 • stworzenie właściwej strategii wejścia na rynek,
 • właściwe dopasowanie oferty do potrzeb rynku.

 

CEE-Trading od kilku lat, oprócz doradztwa w zakresie rozwoju sprzedaży na rynkach CEE/CIS*, rozwija dla swoich Klientów nowoczesną koncepcję rozwoju sprzedaży eksportowej, opartą na outsourcingu działu eksportu. Koncepcja ta polega na budowie nowych relacji handlowych za pomocą zasobów zewnętrznych, a następnie przeniesienie już istniejących relacji biznesowych do obsługi poprzez wewnętrzne zasoby firmy-zleceniodawcy.

Wykorzystując trend ostatnich kilku lat, CEE-Trading oferuję również pozyskiwanie dostawców towarów i usług z rynków CIS dla zleceniodawców z Europy Zachodniej.

Obecnie CEE-Trading realizuję swoje cele poprzez własną sieć agentów na rynku rosyjskim
i ukraińskim oraz poprzez partnerów na pozostałych rynkach CIS.

* CIS - Commonwealth of Independent States ( Wspólnota Niepodległych Państw) - LINK
* CEE – Central East Europe (Europa Środkowo Wschodnia) - LINK

Usługi

 • Pozyskiwanie dla firm europejskich bezpośrednich partnerów handlowych na rynkach krajów CIS/CEE*.
 • Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie eksportu towarów na rynki CIS, budowy dystrybucji na tych rynkach oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania dostawców z rynków CIS.
 • Audyt działań handlowych/exportowych.
 • Reprezentowanie interesów Klienta na terenie krajów CIS (m.in. Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) na podstawie umowy agencyjnej.
 • Badania rynku.

 

 • Udzielanie wsparcia organizacyjno - prawnego europejskim firmom planującym rozwój działalności gospodarczej na rynkach CIS.
 • Pośrednictwo w uzyskaniu certyfikatów, atestów, koncesji i zezwoleń w celach eksportu towarów na rynki CIS.
 • Kompleksowa obsługa przy organizacji uczestnictwa w najpopularniejszych targach branżowych na terenie krajów CIS.
 • Konsultacje w zakresie windykacji należności ulokowanych w krajach CIS.
 • Konsultacje w zakresie relacji pomiędzy administracją państwową i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na rynkach krajów CIS.

 

* CIS - Commonwealth of Independent States ( Wspólnota Niepodległych Państw) - LINK
* CEE – Central East Europe (Europa Środkowo Wschodnia) - LINK

O firmie

„Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam.”

Albert Eistein

 

Misja firmy: Efektywna i bezpieczna ekspansja naszych Klientów na rynkach CIS/CEE*.

 

Założycielem firmy jest Piotr Piankowski.

 

Podążając za myślą Alberta Einsteina buduję moją firmę kierując się przede wszystkim cennymi wartościami, o których wielu z nas zapomina w codziennym pędzie. Pielęgnuję najważniejsze wartości i dlatego stawiam przede wszystkim na profesjonalizm, uczciwość oraz rzetelność.

 

Wierzę w ludzi, dlatego działamy zgodnie ze słowami Briana Tracy „Im bardziej pomożesz innym ludziom, tym bardziej będą oni chcieli Tobie pomóc”. CEE-Trading chce pomagać osiągać sukcesy swoim Klientom, ponieważ sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem. A osiąganie sukcesów jest z kolei naszym nadrzędnym celem.

 

Brian Tracy powiedział również: "Uważam, że dzięki uczeniu się i stosowaniu zdobytej wiedzy możesz rozwiązać każdy problem, pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel, jaki sobie postawisz." Dlatego też dążenie do sukcesu oraz osiąganie celów opieramy na naszej wiedzy, którą wciąż zdobywamy i pogłębiamy.

 

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe na rynkach Europy Wschodniej i wiedzę praktyczną na temat tych rynków zacząłem zdobywać w 2003 roku pracując w takich firmach jak:

 • Atex Sp. z o.o. - Specjalista ds. rozwoju sprzedaży na rynku krajowym i rynkach wschodnich,
 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. - Dyrektor Komercyjny
  w Sankt-Petersburgu i Moskwie,
 • MAGO S.A. - Dyrektor Oddziału w Rosji; oddział został stworzony przeze mnie,
 • Selena S.A. (Selena Vostok w Moskwie) – Dyrektor Komercyjny odpowiadający za sprzedaż na rynku rosyjskim,
 • Grupa Topex – Dyrektor Zarządzający rynkiem rosyjskim i ukraińskim, w tym spółkami zależnymi na tych rynkach.

* CIS - Commonwealth of Independent States ( Wspólnota Niepodległych Państw) - LINK
* CEE – Central East Europe (Europa Środkowo Wschodnia) - LINK

Partnerzy

Kontakt

CEE-Trading, 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 (budynek „Spectrum Tower”, level 15)  Telefon: +48 22 29 96 960
E-mail: biuro@cee-trading.pl